Děkujeme malým i velkým čarodějnicím, čarodějům i civilistům za účast na Pálení čarodějnic 🧙🧙‍♀️.
Velký dík patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli 👏👏👏.